Site main

19 grudnia 2023

Rejestracja Użytkowników/ Zgody dla niepełnoletnich

Każdy Użytkownik obiektu (wspinacz, osoba korzystająca ze stref treningowych) zobowiązany jest do elektronicznego potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem ścianki.
Potwierdzenie takie jest wymagane aby móc korzystać z obiektu.
W celu ułatwienia korzystania z obiektów osobom niepełnoletnim, w których przypadku niezbędna jest zgoda Rodzica/Opiekuna udostępniliśmy elektroniczną opcję wyrażenia takiej zgody.

Rejestracji dokonuje się w Panelu Klienta dostępnym na stronach, lub pod tym linkiem: Panel Klienta.

Można się również zarejestrować bezpośrednio na ściance korzystając z kiosku Klienta.

UWAGA: Jeśli jesteś uczestnikiem sekcji lub miałeś już u nas karnet, zgłoś się na recepcję, w celu uaktualnienia adresu e-mail, a następnie zaloguj się na swoje konto i zaakceptuj Regulamin.

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu, jedynie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/ opiekun, po dokonaniu rejestracji w systemie i zaakceptowaniu regulaminu, musi pobrać z zakładki Zgody formularz zgody rodzica (forma papierowa lub mailem). Zgoda może być jednorazowa lub bezterminowa.

Zgody bezterminowe zostaną odznaczone w naszym systemie, zgoda jednorazowa musi zostać okazana przy każdym wejściu osoby niepełnoletniej na obiekt.

Powrót na górę