Site main

Routesetting 26.03.2022

Data: 26-03-2022
Routesetterzy: Adam Plan, Grzegorz Kozłowski, Kalina Matuszyk, Szymon Starżyk, Jan Gałek, Yury Morozov
Ilość przystawek: ok 30 - 40
Poziomy: wszystkie sektory
Powrót na górę