Site main

Routesetting

Data: 02-08-2022
Routesetterzy: Andrzej Musiał, Artur Kwieciński, Grzegorz Kozłowski, Yuri Morozov, Kalina Matuszyk, Adam Plan
Ilość przystawek: ok 40
Poziomy: wszystkie :)
Powrót na górę